Sıkça Sorulan Sorular

360 derece değerlendirme yapmak istiyoruz. Nereden başlamamız gerekiyor?

İlk olarak proje çıktılarını ne amaçla, hangi süreçler için kullanacağınızı netleştirmenizi öneririz, çünkü amaca göre sürecin iletişimi, geribildirim görüşmeleri sonrasındaki takipleri nasıl yapacağınız farklılaşacaktır.

Ayrıca sonuçların nerede nasıl kullanılacağı katılımcılar için net olursa şeffaf cevaplama oranı artar.

Kimlerin kimleri değerlendireceği nasıl belirlenmeli?

Katılımcının yöneticisi (birkaç yöneticisi varsa hepsi dahil edilmeli), tüm ekibi ve birlikte yoğun olarak çalıştığı iç ve dış paydaşları dahil edilmelidir.

Değerlendirme sıklığı ne olmalı?

Tüm organizasyonun ya da belli bir seviyedeki tüm yöneticilerin dahil olduğu uygulamaların yılda 1 kez yapılması yeterlidir. Bu sürenin en fazla yılda 2 kez olmasını öneririz. Bazı durumlarda bir ya da birkaç yönetici için yapılan gelişim projelerinde eğer arada koçluk, mentorluk, yoğun eğitimlerle gelişim desteklendiyse bu süre altı aya kadar inebilir.

Değerlendirme sonrasında alınacak aksiyonlar neler olmalı?

360 derece geribildirim projelerinden maksimum verimi almak için katılımcıların buradan çıkan sonuçlarla kendilerine gelişim hedefi koymaları ve gelişim hedeflerini destekleyecek eğitim programlarıyla desteklenmeleri önemlidir. Ayrıca bu gelişim çabaları Gelişim Koçluğu ile de izlenerek desteklenirse katılımcı süreçten aldığı faydanın daha farkında olmaktadır.

Çalışanlarla ne kadar bilgi paylaşılmalı?

Projenin hedefinin ve sonuçların sonrasında hangi süreçlerde kullanılacağı bilgisinin açık ve net olarak paylaşılmasını öneririz. Ayrıca her katılımcıya kendisini değerlendirecek kişilerin seçimi konusunda söz hakkı vermek sürecin daha sağlıklı ilerlemesini sağlar.

360 derece geribildirim aracı şirketimizde «Geribildirim Kültürü» yaratmak için kullanılabilir mi?

Kullanılabilir. Bunun için projenin çıktılarının hiçbir şekilde terfi ya da organizasyonel değişim kararları için kullanılmaması önemlidir. Ayrıca başından sonuna tüm aşamalarda şeffaf ve açık iletişimle ilerlemenizi öneririz.

360 derece geribildirim projelerinin riskleri nelerdir?

Proje çıktılarının terfi amaçlı kullanılması, performans sistemine girdi olması durumunda organizasyon için hoşnutsuzluk yaratma riski olabilir. Açık ve şeffaf iletişim ile gelişim amacının istikrarlı bir şekilde her sene kurgulandığı 360 derece programı uygulanması riskleri bertaraf eder.

360 derece geribildirim projesi organizasyonumuz için uygun mu?

Değerlendirme araçlarını kullanma alışkanlığı olan şirketler 360 derece projelerinden yararlanabilir. Eğer organizasyonda seçme ve yerleştirme dahil yerleşmiş bir değerlendirme alışkanlığı oturmamışsa o zaman biraz daha beklemek iyi bir fikir olabilir.

Gizlilik nasıl yönetilir?

Sürecin anonim olarak yürütülmesi tüm değerlendiricilerin daha açık ve şeffaf geribildirim vermesini sağlar. Bunu destekleyen bir teknolojik altyapı ile çalışmanızı öneririz. Katılımcının ekibinde ya da paydaşlarında üç kişiden az değerlendirici olması durumunda bu kategorilerin birleştirilmesini sağlayacak bir teknolojik altyapı kullanmanızı öneririz.

Ayrıca gizlilik konusunda organizasyona güven vermek için 360 derece hizmetinin bir danışman firmadan alınması da faydalı olur.